Mitra, Capa pluvial, Casulla, Dalmàtiques i Estoles

L´any 2007 la Confraria de Sant Jordi, sent President Tello Navarro Albero, davant la impossibilitat de seguir utilitzant el Tern roig de Sant Jordi, regalat per l´expresident del govern Canalejas a principis del segle XX, pel mal estat en el que s’encotrava, sobre tot la Capa Pluvial, va decidir confeccionar un nou Tern, composat de Mitra, Capa Pluvial, Casulla i Estola per al oficiant i dos Dalmatiques amb dues Estoles per als ministres.

El conjunt está realitzat amb seda salvatge en color beig per la cara del davant, amb un forro de la mateixa seda pero en color roig per l’ interior, rematades le vores amb un corno fí de color roig. Enriqueixen totes les peces del conjunt, unes cenefes brodades amb orles en fil d’or i fil de color negre, que porten al centre la Creu de Sant Jordi en color roig, decorades les cenefes amb xicotetes perles daurades. Cal resaltar que el “capillo” de la Capa Pluvial esta decorat amb la imatge brodada, de Sant Jordi a cavall i está rematar per un serrell daurat.

El conjunt, s’utilitza desde a les hores, en les celebracions de la Festa de Sant Jordi i de la Reliquia, estant guardat al roper que la Confraria de Sant Jordi té a la seua Seu Social.