Patrimoine musical de tous banyerencs

Un himne és un cant o text narratiu que, destinat a Déu, un sant un heroi, etc., expressa sentiments positius, d’alegria i celebració. També pot estar dedicat a celebrar una victòria o un altre succés memorable o a expressar goig o entusiasme. També pot ser una composició musical que identifica a una col•lectivitat, una regió, un poble o una nació i que unix als que la interpreten. Estos últims himnes solen ser, o bé marxes, o bé poemes lírics.

En Orient, en el tabernacle de Iahvé van ressonar per primera vegada el “Alleluya ó Alleluyes” (alabances a Yahvé) compostes pels legisladors, els sacerdots i els reis. Estos càntics referien i celebraven la grandesa de la seua deïtat, el seu poder, la seua justícia, la seua immensitat i la seua saviesa infinita.

Els himnes més antics que es coneixen són els de Moisés i de Débora, la profetessa que va cantar un en acció de gràcies al déu hebreu, 2710 anys abans de l’actual era.

Però els himnes que destaquen per la majestat, sublimitat i augusta locució en les idees són els que va compondre el doctor de l’Església Sant Tomàs d’Aquino per al rés del Santíssim sagrament i festivitat del dia del Corpus.

L’Himne a Sant Jordi de Banyeres de Mariola, obra de Emilio Berenguer Ribera, capellà i mestre organista, fils de Banyeres de Mariola (1871-1934), impulsor de la Proclamación Canónica del Patronatge de Sant Jordi com a Patró de Banyeres de Mariola i fundador de la Confraria de Sant Jordi, és un himne positivament devot, que reflextix el profund catolicisme del poble a l’epoca en el que es va composar, d’una retòrica amb reminiscències romàntiques i una musicació molt èpica. Que s’adiu perfectament a la nostra tradició valenciana de música fervorosa i popular; una música que sempre és molt agradable a l’oida i al cor dels que el cante o l’escolten.

Dans l'année 1971 el mestre Miguel Villar González, nascut a Sagunt, va instrumentalitzar l´Himne a Sant Jordi per a ser intepretat per banda de música.