Una Ermita neogòtica al Molí Sol

A principis del s. XX el Sr. José Laporta Valor va construir una ermita d’estil neogòtic al Molí Sol, de la seua propietat, dedicant-la a la Inmaculada Concepció. En la que es celebrava missa els diumenges i festius, com abans era costum, per a la familia dels propietaris, veins i treballadors del molí, fins que en la guerra civil va ser destruïda.

El tancament de l’empresa, entre d’altres motius, va provocar un major deteriorament de la mateixa; davant esta situació i per tal d’evitar majors mals, el senyor rector Ricardo Diaz de Rábagp y Verdeguer, va arribar a un acord amb el Sr. Jorge Silvestre Andrés, President de l’empresa Papeleras Reunidas, S. A., per desmuntar l’ermita pedra a pedra, i que la mateixa passara a ser propietat de la Parròquia de Banyeres de Mariola.

Durant l’estiu de 1985, els membres del grup Scout Edelweiss de la Parròquia de Santa Maria van organitzar un camp de treball, en dos torns: un de matí i un de vesprada, per desmuntar l’ermita, i transportar-la al Cementeri Vell, on es van dipositar totes les pedres en el mateix ordre i col.locació en el que s’havien desmuntat.

Quatre anys després la Confraria de Sant Jordi començaria els treballs d’estudi, recuperació i reconstrucció per dedicar-la al nostre Patró Sant Jordi.