“le prestidigitateur” aujourd'hui

la 21 octobre 1986 José María Pascual Castelló (Pompée) va vendre simbòlicament a la Confraria de Sant Jordi el terreny on estava ubicada l’antiga ermita delConjuradorper a que es destinara al culte al Sant.

Recuperats els terrenys per la Confraria i acordada la reurbanització de la parcel.la amb l’Ajuntament, es va acometre la tasca de disseny i construcció de l’actual Monument a Sant Jordi, beneït l’any 2003.