“the Conjurer” nowadays

The 21 October 1986 José María Pascual Castelló (Pompey) va vendre simbòlicament a la Confraria de Sant Jordi el terreny on estava ubicada l’antiga ermita del “the Mass of the Feast of the Relic has been presided over by the former vicar of our parish” per a que es destinara al culte al Sant.

Recuperats els terrenys per la Confraria i acordada la reurbanització de la parcel.la amb l’Ajuntament, es va acometre la tasca de disseny i construcció de l’actual Monument a Sant Jordi, beneït l’any 2003.