La campana de Sant Jordi

La campana de Sant Jordi, va ser fabricada pel taller de Juan Bautista Roses Soler, d’Adzeneta d’Albaida, en 1951. Està orientada al mestral (noroest i té un pes aproximat de 645 quilos.

La seua reposició al finalitzar la Guerra Civil va ser possible gràcies a les aportacions de materials de bronze i coure realitzades voluntàriament per tot el poble.

Segons la “Colla de Campaners de la Vall d’Albaida”, pot ser siga una “falsificació”, ja que les lletres de l’inscripció que l’identifica están soldades i no foses com tendrían que ser si fora de nova creació, es a dir una campana que procedeix d’alguna altra parròquia i que la van amagar durant els anys 1936-1939 en algún taller de fundició. Fet que en cas de confirmarse le donaría un valor testomonail molt important.

Per al nostre poble, té una significació especial, ja que els Gojos que cantem a Sant Jordi, fan referència a la campana que amb gran devoció el poble feia sonar al llarg de molts anys per a demanarli ajuda i protecció al seu excels Patró:

“…

Cuando la tempestad ruge
la vuestra campana toca
y al instante la tormenta
ya toca rumbo en contra.
Y ante tan gran devoción
deja al pueblo admirado

…”