Restauration de la chapelle

La Confrérie de Sant Jordi a entrepris la restauration et la décoration du Cambril de Sant Jordi,au début de’ tout 2009, être président Jorge Enrique Esteban Romero, després de més de quaranta anys, en els que no se l’hi havia cap intervenció , i davant la necessitat urgent de tindre que sanejar les humitats que afloraven a través del sócul de marbre y les parets.

La restauration de ce petit espace, dans la chapelle de la communion, il était resté en suspens après les travaux d'assainissement, réparation de l'humidité, restauration et nettoyage de toute la chapelle, havent quedat fins i tot sense canviar el paviment.

Ces travaux de restauration ont été entrepris en deux phases, una primera que afecta a la consolidació dels sòcols de marbre i decoració de talles i motllures d’escaiola, ainsi que le traitement de l'humidité et la décoration au pain doré dans le mélange et le marbrage des moulures, que va ser encarregada al pintor-decorador de la veïna localitat de Bocairent Pepe Cerdà.

I una segona fase que va afectar al canvi del paviment col•locant-se un de nou de marbre blanc macael seguint la decoració general de tota la Capella i al canvi dels elements d’il•luminació del Cambril; treballs que va acometre la pròpia Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi.

Per concloure els treballs, es van restaurar tota la decoració mural i dels sostre, així com la reparació y repintat de les portes existents al tunel dentrada al habitacul on está ubicat el Cambril de Sant Jordi.