Restoration of the chapel

La Confraria de Sant Jordi va acometre els treballs de restauració i decoració del Cambril de Sant Jordi,a principis de l’ any 2009, being President Jorge Enrique Esteban Romero, després de més de quaranta anys, en els que no se l’hi havia cap intervenció , i davant la necessitat urgent de tindre que sanejar les humitats que afloraven a través del sócul de marbre y les parets.

La restauració d’este xicotet espai, en la Capella de la Comunió, havia quedat pendent després de les obres de sanejament, reparació de les humitats, restauració i neteja de tota la Capella, havent quedat fins i tot sense canviar el paviment.

Estos treballs de restauració es van acometre en dues fases, una primera que afecta a la consolidació dels sòcols de marbre i decoració de talles i motllures d’escaiola, així com al tractament d’humitats i decoració amb pa d’or al mistió i marmolejat de motllures, que va ser encarregada al pintor-decorador de la veïna localitat de Bocairent Pepe Cerdà.

I una segona fase que va afectar al canvi del paviment col•locant-se un de nou de marbre blanc macael seguint la decoració general de tota la Capella i al canvi dels elements d’il•luminació del Cambril; treballs que va acometre la pròpia Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi.

Per concloure els treballs, es van restaurar tota la decoració mural i dels sostre, així com la reparació y repintat de les portes existents al tunel dentrada al habitacul on está ubicat el Cambril de Sant Jordi.