Il Cambril de Sant Jordi

in 1965 Confraternita di San Giorgio, sent President José Albero Puerto, aprofitant un espai menut al fons de la Capella de la Comunió, a l’església parroquial de Santa Maria, decideix realitzar el Cambril de Sant Jordi, per poder guardar allí la Imatge de Sant Jordi “el xicotet” i la seva anda que un parell d’ anys abans s’havien estrenat.

La construcció del Cambril, va ser realitzada per manobres del nostre poble, seguint les directrius de la propia junta directiva, a pesar de que s’havia demanat un projecte de decoració a una empresa especialitzada de Valencia que es no va arribar a realitzar.

Una vegada concloses les obres, se li va encarregar al pintor i artista local Juan Domenech Beneyto “Juanito el pintor” la decoració del mateix amb pintures murals que feren referencia al nostre Patró; A l’ esquerra mirant el cambril de front: Sant Jordi am el seu escut de combat, en el que en compter de representar la creu encarnada del Sant, representa l’emblema del nostre poble; el castel amb les cuatre lletres N, F, L i R (noble, fiel, leal i reial, com a repreentació dels privilegis que ens va otorgar el rey Felip V, una vegada conclosa la Guerra de Secesió), a la dreta: la princesa amb la rosa a la má, com a simbol de la purea que Sant Jordi defensà fins a la mort; I per finalitzar al sostre: els angels portadors de les palmes que simbolitzen el martiri que el Sant va patir fins a morir. Finalmente, es van dorar amb purpurina una serie de elements decoratius que remarcaven les cantoneres i de blanc les moldures que encuadraven els plafons de les parets i sostre.

En la pared del fons, Confraternita di San Giorgio, penjava el Guió de Sant Jordi.

Anys després es va dotar aquest habitacul, d’una porta corredissa amb cristall transparent, per protegir la Imatge i l’anda i que al mateix temps permitia contemplar el conjunt artistic.