Restauració de l’Imatge de Sant Jordi

A principis de l’any 1980, sent President Octavio García Payá, és realitzen les transfirmacions necesaries a la penaya de l’Imatge de Sant Jordi, per tal d’instal•larli cuatre rodes per a que una vegada baixada amb el munta cárregues l’Imatge facilment puguera ser treta a la Plaça Major, per ser acoplada a la carrossa del Sant per participar a la Solemne Processó de cada 23 d’abril.

Amb motiu de celebrar-se el 50 Aniversari de la seva benedicció, en l’any 1990, sent President Francisco Bellda Llópis va ser restaurada i enriquida la seva decoració per la Família Carabal de València. Corrent novament amb totes les despeses Víctor Miguel Sempere Castelló, qui ja la donara cinquanta anys abans, i la seva familia.

Amb motiu de celebrar-se aquesta efeméride i haver-se finalitzat totalment la seva restauració, va participar de forma extraordinària en la Processó Solemne de la Relíquia de Sant Jordi el dia 2 de setembre, sent acompanyada per Víctor Miguel Sempere Castelló, i la seva familia, i per tot el poble de Banyeres de Mariola.