L’antic altar i aixovar a l’església de la Mare de Déu de la Misericòrdia

In den Protokollen von Laureano Ballester (1703 – 1704), Onkel und Namensvetter des Schreibers unseres Volkes, sehr aktiv in der zweiten Hälfte der s. XVIII, apareix ja el primer inventari de l’església vella.

Segons els termes de l’inventari, i d’acord amb el costum de l’època, l’escribá dóna testimoniatge de l’acte, convocat en l’església parroquial de la Universitat de Bañeras pel rector Mosen Lloréns, en presència de Bernardo Sans, Batlle; Juan Albero de Juan i Antonio Albero, Jurats. Només s’inventarien els objectes i vestidures. I dona referencies respecte a que el conjunt fa l’efecte d’una església prou pobra.

En l’iventari esrelaciona el següent en referencia al patrimoni del nostre Patró Sant Jordi:

„. . .

9. Un Relicario dorado de oro con su cruz de plata y el pie de madera dorado.

. . .

11. Un Porta Paz de plata con la Imagen de San Jorge.

. . .

17. Una Imagen de San Jorge de madera dorada.

. . . „

Posterioment, i ja en 1742, amb motiu de la construcció del nou temple parroquial de la Mare de Déu de la Misericòrdia, es practica i escriptura l’últim inventari de l’església vella, per l’escribá Laureano Ballester, en presència de Dr. D. Mauro Aparici i amb l’assistència de Fra Urbà Ferre, religiós mínim de Sant Sebastià, in Valencia; Carlos Baum, Alcalde Ordinari; Pedro Albero, Regidor Degà; Marcelino Doménech i Asensi Berenguer, Regidors; Vicente Tortosa, Síndic Procurador; i els testimonis; Els Objectes inventariats són lliurats simbòlicament al nou rector.

En l’esmentat inventari pel que fa al patrimoni del Patró Sant Jordi figura el seguent:

“.- Primeramente en la Sacristía:

. . .

Eine goldene Reliquiar mit seinem silbernen Kreuz und Holzfuß. Darin die Reliquien von San Blas, San Pedro, Santa Barbara, Santa Agata, Santa Leocadia, San Jorge, Kreuz Christi, San Vicente Ferrer, Geld von denen, die unseren Herrn Christo verkauft, de San Vicente Martir, San Francisco, San Onofre, San Sebastián, San Mauro und andere aus dem Ort, an dem der Engel der Jungfrau angekündigt.

Un Porta Paz de plata, con la Imagen de San Jorge.

.- Metaphorik:

Una imagen de San Jorge de madera dorada.

Una imagen de San Jorge dorada”.

…”

I ja al segle XX, el rector Gerardo Aleixandre Juan, amb motiu de la imminent visita de l’Arquebisbe D. Prudencio Melo i Alcalde (1923-1946), que va visitar la nostra parròquia el 29 d'April 1925, va redactar el dia 20 del mateix mes i any, el que seria l’últim inventari de l’església abans de la guerra civil, i el qual serveix de referència per a conèixer tot allò que es va perdre i el que es va conseguir salvar respecte a l’ Altar i patrimoni del Patró Sant Jordi:

„. . .

.- Altar del Patrón San Jorge:

Una Imagen escultura del Santo.

Seis candeleros de bronce grandes.

Cruz de nácar y bronce.

Dos juegos sacras madera doradas.

Dos frontales de talla.

Un cuadro al óleo del Sagrado Corazón de Jesús.

Una lámpara de bronce.

Dos arañas de cristal.

.- Metales:

Dos Porta Paz uno de plata y otro de metal blanco (se salvó uno).

Un relicario de plata con pie de madera y contiene 8 Gebeine.

Otro relicario de plata con la de Nuestro Patrón San Jorge y una urna de madera tallada para su custodia (se salvó).

.- Varios objetos:

Una cajonada de madera de pino y dos armarios con hornacinas para las imágenes de San Jorge y San Luís.

Un Guión de San Jorge lama de oro bordado en plata.

.- Trastero nº 1:

Una anda de madera tallada y dorada con cuatro arandelas de diez y seis faroles del Patrón San Jorge y cajones para su guarda.

.- Trastero nº 3:

Otra anda para S. Jorge “el Vellet” con cuatro faroles y su cajón.

.- Apéndice nº 2:

Seis candeleros grandes para el altar de N. Patrón S. Jorge.

.- Apéndice nº 5:

Nuevo y esbelto camarín en el altar del patrón San Jorge, el que por medio de un ascensor sube hasta ocupar su lugar correspondiente, haciendole la corte dos hermosos ángeles.

Además de estar ornamentado con tela encarnada, tiene una iluminación eléctrica de doce perillas de mucha potencia, no faltándole su correspondiente contador. El frontal ordinario de este altar ha sido invertido en el armario inferior del citado camarín. La peana en la que descansaba el Santo Patrón en su anterior nicho, figura en la base del cristal, y destinada a la Capilla para guardar la Santa Relíquia del Patrón.

…“.