L'altare della chiesa di Nostra Signora della Misericordia

L’Altar de Sant Jordi ubicat al creuer de l’Església Parroquial de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Banyeres Mariola va ser construït per D. Ramón Porta Francese 1947, essendo il suo costo 20.000 ha parlato dei dati di recupero dell'eremo, costejades per Emilia Pascual Colomina, i que van ser pagades de la seguent manera: 2.000 pts. la firma del contratto, 2.000 pts. mensile a partire dal mese di agosto, quando inizia la costruzione, eliminando il resto per completare la costruzione dell'Altare.

L'altare erano due primi schizzi con alcune differenze tra di loro. infine, scelto, come è evidente, dobbiamo la Chiesa Parrocchiale. tuttavia, durante la sua compilazione hanno fatto alcuni piccoli cambiamenti per includere una piccola immagine della bassa del modello fonícula, altrui.

stile neoclassico come tutti gli altri della stessa chiesa, platejament segue l'estetica segnato dalla Altare, poiché il Tempio Comitato Restauro parrocchiale, una volta conclusa guerra civile, così ha deciso di fare l'armonia nella estetico ed artistico.

El retaule es vá construir en fusta de pi, sense cap acabat. Consta de basament i dos nivells superios amb remat. El basament esta dividit en dos nivells. En el primer i més baix està allotjada la taula del Altar, i sobre aquesta una fornícula on hui en dia s’exposa la segona Relíquia de Sant Jordi que va arribar a Banyeres de Mariola l’any 2003. Sobre aquest, tres fornícules, la central i més gran allotja la imatge de Sant Jordi, i als dos costats, dos més xicotetes que allotgen a la dreta del Sant a Sant Blai i a l’esquerra a Sant Lluís Gonzaga. El nivell superior allotja un oli sobre llenç que representa a Sant Vicent Mártir. Remata el conjunt una composició en fusta que simbolitza el resplendor de santedat i sobre ell un núvol blanc que sustenta els elements iconogràfics que representen a Sant Jordi: el casc, l’espassa i l’escut amb la creu.

Ramón Porta Francés era daurador, de Oliva (Valencia). I lavori di costruzione dell'Altare di San Giorgio è stato aiutato dal figlio Ramon Llorca porta. Tassa portuale Mr. francese di coordinare l'intero team di professionisti e artisti con superba Quale collettiva·laborava asiduament, tra i quali lo scultore Francisco Teruel, autore della maggior parte delle immagini nella nostra chiesa parrocchiale, il pittore Salvador Gil, il Fuster Gesù Centella, l'intagliatore Francisco Lopez Felipe Pardo i Oltra.