L’altar a l’església de la Mare de Déu de la Misericòrdia

L’Altar de Sant Jordi ubicat al creuer de l’Església Parroquial de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Banyeres Mariola va ser construït per D. Ramón Porta Francés en 1947, sent el seu cost de 20.000 pts.,  costejades per Emilia Pascual Colomina, i  que van ser pagades de la seguent manera: 2.000 pts. a la firma del contracte, 2.000 pts. mensuals a partir del mes de agost quan comença la construcció, liquidant la resta al finalitzar la construcción de l’Altar.

Del retaule es van fer al començament dos esbossos amb poques diferències entre ells. Finalment, es va triar, com és evident, el que tenim a l’ Església parroquial. No obstant això, a l’hora de construir-lo se li van fer unes xicotetes modificacions per incloure la xicoteta fonícula baix la imatge del Patró, entre d’altres.

D’estil neoclàssic al igual que tots els altres de la mateixa església, segueix el platejament estetic marcat per l’Altar Major, ja que la Comissió de Restauració del Temple Parroquial, una vegada conclosa la Guerra Civil, així ho va decidir per guanyar en armonía estética i artística.

El retaule es vá construir en fusta de pi, sense cap acabat. Consta de basament i dos nivells superios amb remat. El basament esta dividit en dos nivells. En el primer i més baix està allotjada la taula del Altar, i sobre aquesta una fornícula on hui en dia s’exposa la segona Relíquia de Sant Jordi que va arribar a Banyeres de Mariola l’any 2003. Sobre aquest, tres fornícules, la central i més gran allotja la imatge de Sant Jordi, i als dos costats, dos més xicotetes que allotgen a la dreta del Sant a Sant Blai i a l’esquerra a Sant Lluís Gonzaga. El nivell superior allotja un oli sobre llenç que representa a Sant Vicent Mártir. Remata el conjunt una composició en fusta que simbolitza el resplendor de santedat i sobre ell un núvol blanc que sustenta els elements iconogràfics que representen a Sant Jordi: el casc, l’espassa i l’escut amb la creu.

Ramón Porta Francés era daurador, de Oliva (València). En la tasca de construcción del Altar de Sant Jordi va ser ajudat pel seu fill Ramón Porta Llorca. Encarregant-se el senyor Porta Francés de la coordinació de tot l’equip de magnífics profesionals i artistes amb els cuals col·laborava asiduament, entre els que destaquen l’ escultor Francisco Terol, autor de la majoria de les imatges del nostre temple parroquial, el pintor Salvador Gil, el fuster Jesús Centella, el tallista Francisco López Pardo i Felipe Oltra.