L’aixovar de l’altar: creu, canelobres, xacres, gerres i mantels