i candelabri

Uno dei luoghi più caratteristici di culto sono candelabri attraverso il quale i fedeli possono esprimere le loro intenzioni e la devozione.

in Bañeres, a seguito di norme di sicurezza governativament segnato già da molti anni, aveva tolto la possibilità di fedeli e devoti del nostro Patrono San Giorgio potesse esprimere la loro intenzione di firmare una candela devozionale alla luce.

Per aquest motiu la Confraria va creure oportú instal•lar al costat de l’Altar de Sant Jordi dos lampadaris electrics amb la peculiaritat que els mateixos havien de seguir la normativa vigent per als espais de culte, on no poden situar-se lampadaris de velons de cera i flama, al tractar-se d’un espai tancat, per l’alt risc d’incendis i per la brutícia que generen. Per quello, els lampadaris havien de ser de llum artificial, i si podia ser amb mecanismes i perilles d’estalvi energètic.

Així es van adquirir dos lampadaris electrics bàsics, per a posteriorment preparar un disseny de decoració que aconseguira seva integració en el conjunt artístic i patrimonial de l’Altar de Sant Jordi i el seu creuer.

il 12 Novembre da 2011 essendo presidente Jorge Enrique Esteban Romero, es van situar i es van posar en funcionament els dos lampadaris de 72 veles amb el sistema de “perilles led” un a cada costat de l’Altar de Sant Jordi. Prèviament van ser folrats i decorats amb panells, motlures i mènsules de fusta pels germans Belda Blanquer de Banyeres de Mariola. I una vegada acabats els treballs de fusteria, el pintor i decorador de la veïna localitat de Bocairent, José Cerdà, els va decorar i daurar seguint les pautes marcades en la decoració del propi Altar.

A resultes dels treballs de catalogació de l’arxiu de la Confraria, es descobrí que en l’any 1928, any de la fundació de la mateixa, tots els dies 23 de cada mes es feia una “Missa i ofici en honor i per a major Glòria de Sant Jordi”, quindi bisogna Col • candelabri Locat per le intenzioni dei fratelli cominciarono il giorno celebrarse 23 febbraio 2011 una messa mensile per le intenzioni della fratellanza e della propria Confraternita di San Giorgio, finanziato con una parte delle entrate che potrebbe generare candelabri, nonché fare una donazione alla parrocchia per coprire le spese di energia elettrica derivati ​​essendo collegata ad una potenza permanente.