Eles dão à Irmandade uma reprodução de prata do brasão de Banyeres de Mariola

Anonimamente um devoto de nosso povo e confrade, ele presenteou a Irmandade de Sant Jordi com uma reprodução de prata, de 42 X 80 X 4 milímetros, de l’escut de Banyeres de Mariola.

La intenció del donant era que poguera colocar-se al centre de la corona que porta el Sant, al igual que es costum en altres poblacions del voltant, però no ha pogut ser així en cumpliment d’un acord existent en l’entitat que diu que: “els obsequis de devots, confrares i fills de Banyeres al nostre Patró, mai no seran col.locats sobre cap de les imatges de Sant Jordi que la Confraria custòdia. Ara bé per a major Glòria del nostre Patró, seran exposats a les vitrines del saló de la Seu Social de la Confraria de Sant Jordi, i en cumpliment de la voluntat del donant”.

O Conselho de Administração da Irmandade de São Jorge, li agreïx públicament el seu obsequi, que enriqueix el patrimoni que la Confraria administra en nom de tots el confrares i devots del nostre Patró.