Brotherhood cadeau un bouclier d'argent de reproduction Mariola

Anonyme dévot de notre peuple et son frère, a donné à la Guilde de Saint-Georges une reproduction en argent, de 42 X 80 X 4 mm, de l’escut de Banyeres de Mariola.

La intenció del donant era que poguera colocar-se al centre de la corona que porta el Sant, al igual que es costum en altres poblacions del voltant, però no ha pogut ser així en cumpliment d’un acord existent en l’entitat que diu que: “els obsequis de devots, confrares i fills de Banyeres al nostre Patró, mai no seran col.locats sobre cap de les imatges de Sant Jordi que la Confraria custòdia. Ara bé per a major Glòria del nostre Patró, seran exposats a les vitrines del saló de la Seu Social de la Confraria de Sant Jordi, i en cumpliment de la voluntat del donant”.

Le Conseil d'administration de la Confrérie de Sant Jordi, li agreïx públicament el seu obsequi, que enriqueix el patrimoni que la Confraria administra en nom de tots el confrares i devots del nostre Patró.