Eles presentearam a Irmandade de Sant Jordi com um distintivo do Conselho de Administração do ano 1991 – 1994

Um membro do Conselho de Administração da Irmandade de Sant Jordi, presidido por Juan Sempere Blanes durante o período 1991 – 1994 deu ao Guild of St. George, anonimamente, amb un exemplar de la insígnia de la junta de la que va formar part.

La Confraria vol araïr l’obsequi, que engrandix el fons patrimonial de la Confraria, ja que esta no disposa de exemplars de les insígnies que les diferents juntes directives han utilitzat al llarg dels anys.