Flatter la Confrérie des insignes Saint-Georges du Conseil de l'année 1991 – 1994

Un membre du conseil d'administration de la Confrérie de San Juan Sempere présidé par Jordi Blanes pendant la période 1991 – 1994 a donné à la Guilde de Saint-Georges, Anonymously, amb un exemplar de la insígnia de la junta de la que va formar part.

La Confraria vol araïr l’obsequi, que engrandix el fons patrimonial de la Confraria, ja que esta no disposa de exemplars de les insígnies que les diferents juntes directives han utilitzat al llarg dels anys.