Obsequien la Confraria amb un crucifix, per l’Ermita de Sant Jordi

Un devot de Sant Jordi i confrare, anonym, ha obsequiat la Confraria de Sant Jordi un crucifix en bronze, per presidir l’altar de l’ermita.

Die Bruderschaft dankt ihm öffentlich für sein Geschenk, que a més de dignificar i enriqueir, mehr wenn überhaupt, el patrimoni que la Confraria poseeïx, ajuda a completar l’aixovar litúrgic de l’ermita del nostre Patró.