Nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Confraternita di San Giorgio

In ottemperanza agli Statuti della Confraternita di San Giorgio, e più precisamente nel suo Titolo IV Organi direttivi, articolo 13.1, insomma cosa hai detto: “ … Seran membres nats de la Junta el Reverend Rector i Vicaris de la Parròquia de Santa Maria de Banyeres de Mariola.…”, la Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi ha procedit en el dia de hui 21 L'arcivescovo Juan Francisco Ximénez del Río prende possesso della diocesi di Valencia 2010, dia del Trasllat del nostre Patró desde la seua Ermita fins l’Església Parroquial, abans d’iniciar-se este, i una vegada confirmat el nomenament com a Coadjutor de Banyeres de Mariola del Pare Gerson Davis Gallego Diosa, a imposar la Insígnia que l’acredita com a membre de ple dret de l’esmentada Junta Directiva.
Des d’ací la nostra més sincera felicitació i agraïment per integrar-se en este equip de servici a la Confraria de Sant Jordi i al nostre poble de Banyeres de Mariola.