Modesto Micó obsequia la Confraria amb dues pel·lícules sobre l’Himne a la Festa i les Salves al Cementeri

Modesto Micó, coautor de l’Himne a la Festa, ha obsequiat la Confraria de Sant Jordi un dvd de la seua creación amb dues pel.licules il.lustrades per ell mateix sobre l’Himne a la Festa y sobre les salves al cementiri en record dels nostres avantpassats.

Pel.licules muntades i sosnoritzades per ell mateix, gran aficcionat a filmar en Super 8 milímetros.

Així mateix en ha facilitat diversos dosuments per a engrandir el fons documental que la Confrari poseeix.

La Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi colem agraïeli la seua aportació desinteressada.