Modesto Micó obsequia la Cofradía con dos por·películas sobre el Himno a la Fiesta y las Salvas al Cementerio

Modesto Micó, coautor del Himno a la Fiesta, ha obsequiat la Confraria de Sant Jordi un dvd de la seua creación amb dues pel.licules il.lustrades per ell mateix sobre l’Himne a la Festa y sobre les salves al cementiri en record dels nostres avantpassats.

Pel.licules muntades i sosnoritzades per ell mateix, gran aficcionat a filmar en Super 8 mm.

Així mateix en ha facilitat diversos dosuments per a engrandir el fons documental que la Confrari poseeix.

La Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi colem agraïeli la seua aportació desinteressada.