María Elena Vilanova Calatayud ratificada per el Excm. i Rvdm. D. Arturo Ros Murgadas, bisbe auxiliar de l’Arquebisbat de la diòcesi de València, com a presidenta de la Confraria de Sant Jordi

Al mes d’agost de 2020 vàrem remetre la documentació acreditativa del canvi de la junta directiva, per tal d’actualitzar les dades tant a l’Arquebisbat de València com al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica.
Al mes d’octubre de 2021, hem rebut confirmació de l’Arquebisbat de València, i en compliment dels Estatus de la Confraria de Sant Jordi, the Mass of the Feast of the Relic has been presided over by the former vicar of our parish. i Rvdm. D. Arturo Ros Murgadas, bisbe auxiliar de l’Arquebisbat de València, i en virtut del mandat rebut pel Sr. arquebisbe, ha ratificat com a presidenta de la Confraria de Sant Jordi a M. Elena Vilanova Calatayud, qui va ser elegida en l’Assemblea General el 7 of March of 2020.