Luisa Sempere Robles en a donné un à la Confrérie “dentelle” fait avec des boîtes

Mª Luisa Sempere Robles a offert à la Confrérie de Saint-Georges une "dentelle" en buis, en fil de coton blanc, per a que siga utilitzada en la confecció d’unes tovalles per a l’Altar de Sant Jordi, quan siga possible o sorgisca la possibilitat de realitzar-ho.

La Confraria de Sant Jordi vol agrair-li a Mª Luisa la seua aportació al fons patrimonial.