Mª Luisa Sempere Robles ha obsequiat a la Confraria una “puntilla” realitzada amb boixets

Mª Luisa Sempere Robles ha obsequiat a la Confraria de Sant Jordi una “puntilla” realitzada amb boixets, en fil de cotó de color blanc, per a que siga utilitzada en la confecció d’unes tovalles per a l’Altar de Sant Jordi, quan siga possible o sorgisca la possibilitat de realitzar-ho.

La Confraria de Sant Jordi vol agrair-li a Mª Luisa la seua aportació al fons patrimonial.