Il·lustríssim Sr. Jesús Soriano Murgui, Vescovo emerito di Orihuela-Alicante (23-04-2022)

 

Hui, 23 d'aprile 2022, hem celebrat l’Eucaristia Solemne de la festa de l’invicte Màrtir Sant Jordi. Grazie per l'invito al sig. rettore, D. Ramón Micó Colomer e la Sig. Presidente M.. Elena Vilanova Calatayud, amb la seua Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi.

Ànim per continuar el llegat dels vostres avantpassats, confluint en la màxima de cuidar, mantenir i fomentar la fe cristiana, la fe que va maure a Sant Jordi, patró d’aquesta Vila.

A ell demane que ens acompanye i guie cap a Déu, nostre Senyor, meta de les nostres vides.

Els meus millors desitjos per tots.
Vítol al Patron Saint George!

+Jesús Soriano Murgui
Bisbe emèrit d’Orihuela-Alicante