Excm. Mons. Enrique Benavent, Bisbe auxiliar de València (23-04-2006)


Enrique Benavent,

Banyeres de Mariola, 23-Abril-2006

Amb gran il.lusió he vingut a Banyeres a presidir la celebració de l’Eucaristia en este dia de Sant Jordi. Anime a la Confraria per a que difonguen els valors que encarna el vostre patró, per a que no obliden mai que l’amistat amb el Senyor es l’autentic tresor del creient i per a que donen testimoni de la vostra fe en el Senyor.
Que Sant Jordi beneixca els vostres treballs i a les vostres families, que animats pel seu eixemple i pel seu testimoni no es desanimen en el seguiment del Señor.
Bones festes
Enrique Benavent,
Bisbe auxiliar de Valencia