El Llibre d’Or

Poc a poc, al llarg del temps i de les diverses Juntes de la Confraria de Sant Jordi, ha anat madurant la idea d’enfortir i dignificar les nostres tradicions. És així com l’acte d’acompanyament al Predicador a la Casa Abadía, tant el dia de Sant Jordi com el dia de la Relíquia, quedava inacabat. Per això s’ha volgut aprofitr este acte “protocolari” per a que les autoritats religioses i civils que ens acompanyen en estos dies tan siginficatius, deixen constància de la seua presència entre nosaltres. I qué millor que un LLIBRE D’OR. En ell, les autoritats que ens visiten deixaran la seua empremta per a la Història. La memòria ja no podrà trair-nos.

Aquest llibre va ser obert per En Manuel Soler, que va ser rector de la nostra parròquia, el 23 d’abril de 1995, sent abad mitrat de la Seu de Xàtiva i Vicari Episcopal de la nostra Vicaria. Es tracta, per tant, d’una persona vinculada a Banyeres, a la Confraria i que ha viscut i sentit la intensitat de la nostra festa.

Però, a més a més, volem mostrar amb dos documents cóm al llarg del temps s’ha tingut una cura especial dels predicadors que venien al nostre poble. Per una banda, tenim un sermó d’En Agustín Ribera Sanz, capellà fill de Banyeres que va predicar el 23 d’abril de 1894 en les nostres festes. Aquest sermó ha sigut extret d’una compilació realitzada per En Antonio Belda Martínez (“Sermonari VI”) i que va ser transcrita per Miguel Sempere Martínez i que va aparèixer al programa de Festes de 1983. Els remetem a ella ja que la lectura d’este manuscrit ens permet conèixer allò que escoltaven els nostres avantpassats.

Afegim un segon document. Es tracta d’una fotografia de 1949 propietat de l’Arxiu de la Fundació D. José Valor Amorós. És l’acompanyament al Senyor Predicador En Juan Benavent el dia de Sant Jordi. Des d’ara volem que aquestos testimonis queden enquadrats al marc que representa el Llibre d’Or de la Confraria i que servixca, perquè no, com memòria col•lectiva de la nostra Festa.