Rdm. Sr. En Josep Miquel Francés (23-04-2007)

Tornar a Banyeres sempre es un goig. Però tornar el dia de Sant Jordi, en la Pasqua del Senyor Resucitat es motiu d’immensa alegría. Hui recordem i celebrem les raïls cristianes i catòliques d’este noble poble de Banyeres.
La Confraria de Sant Jordi teniu el sagrat deure de cuidar-les i actualitzar-les. Quan tot canvia i res és estable, la fe en Jesús, l’exemple de Sant Jordi, la força que ens ve donada pel seu martiri és la que ens ha d’animar a seguir fidels als nostres majors.
Que ell vos beneisca, que guarde el vostre amor a l’església catòlica i que la festa del Patró siga per a tota la comunitat de Banyeres com l’aire que ens renova en Primavera. Amb tot el meu afecte al Poble més bonico de Mariola.
Josep Miquel Francés, prevere
23-Abril-2007