Llibre dels Moros Nous de Banyeres de Mariola

 

A noite do dia 4 setembro 2021 eles 18:00 h, al maset de la Filà de Moros Nous, o conselho de administração e à frente dele, seu presidente M. Aurora Pascual Romero, apresentaram o livro Moros Nous Banyeres de Mariola. A Irmandade de St. George felicità l’equip de redacció i a la Filà de Moros Nous per aquest tresor de memòria escrita, fotogràfica i font de consulta, Eu va agrair l’exemplar dedicat que, va ser entregat a la seua presidenta M. Elena Vilanova Calatayud.