Llibre dels Moros Nous de Banyeres de Mariola

 

The evening of the day 4 September 2021 them 18:00 h, al maset de la Filà de Moros Nous, the board of directors and at the head of it, its president M. Aurora Pascual Romero, they presented the book Moros Nous Banyeres by Mariola. The Brotherhood of St. George felicità l’equip de redacció i a la Filà de Moros Nous per aquest tresor de memòria escrita, fotogràfica i font de consulta, i va agrair l’exemplar dedicat what, va ser entregat a la seua presidenta M. Elena Vilanova Calatayud.