Le conseil municipal et les agents sociaux se sont mis d'accord sur le calendrier définitif des festivités d'avril 2011

Après une première réunion consultative dans le passé 16/02/2010 convoqué par M. je. mairie, et après presque 2 des mois de réflexion et de consultations, l’Ajuntament ha convocat una nova reunió a fi de decidir i concretar les dates per a la celebració de les Festes Patronals en honor a Sant Jordi Màrtir l’any que ve.

A l’esmentada convocatòria han assistit el Sr. Maire, els representants dels partits polítics, sindicats, gremi de comerciants, ames de casa, representants de la patronal, de la Comisió de Festes de Sant Jordi i de la Confraria de Sant Jordi.

En esta reunió cada un dels representants ha manifestat el seu sentir i el de la seua associació respecte al calendari fester de l’any 2011, acordant-se per majoria que les Festes de Sant Jordi de l’any pròxim, al coincidir amb la Setmana Santa, passaran a celebrar-se els dies 29 je 30 d'abril i 1 je 2 de mai de 2011.

Pel que fa a la Confraria de Sant Jordi, es proposa com a dates per als Trasllats de Sant Jordi:

Se déplacer vers le bas: le jour 24 d'Avril 2011. Diumenge de Pasqua.

hausse de navette: samedi 14 de mai de 2011, i després sopar de canvi de Junta Directiva.