Sant Jordi, l’elevació i el rescat (any 1975)

(Joan Miquel Roca) Oli sobre llenç. Si troba a la Generalitat de Catalunya. Barcelona

Amb un gest de tendresa, el Sant sosté lleugerament per la cintura la dona. Embolcallats amb una capa vermella pugen cel amunt en un contorn de flors i galardes, sobre un bell paisatge ple de serralades que recorden els penyals de Montserrat