St. George e St. Frontonio (qualquer 1780)

(Francisco de Goya i Lucientes) Detall de la Cúpula Regina Martyrum de la basílica d'El Pilar de Saragossa.Pintada al fresc