St. George and St. Frontonio (any 1780)

(Francisco de Goya i Lucientes) Detall de la Cúpula Regina Martyrum de la basílica d'El Pilar de Saragossa.Pintada al fresc