Sant Jordi i Sant Demetri (any 1500)

(Escola Cretenca) Sant Jordi esta representat a l´esquerra. Bemothyra o portes del presbiteri. Ubicades en el Museu d'Evangelistria, Tinos