St. George e da Virgem (qualquer 1500)

(Escola bizantina) Taula inspirada en la tradició bizantina, aquest retaule ens ofereix el magalomàrtir romà, però en canvi recull plenament la tradició reanixentista de representar el sant amb la Mare de Déu. Si troba al Museu de la Casa Grande de Torrejón de Ardoz. Madri