Sant Jordi i la Princesa (any 1974)

(Montserrat Gudiol) Una altra maner ade veure el patró de Catalunya. No la de l´heroi, sinó la de l´amic, la d´un personatge que es fa estimar i pròxim a nosaltres. L´artista posa l´atenció en els gestos simples, en l´expressió del seu rostre, de la mirada, de les mans que provoquen l´encontre