Sant Jordi i la Princesa (any 1400)

(Vilate de Bologna) L´obra actualment si troba a la Pinacoteca Nazionale, Bologna