St. George and the Dragon (any 1900)

(Escola iconografica de Moscou) Howard de Oxford

Icona de fusta que es troba al Museu Iconogàfic Sant Jordi de la localitat d’Ordino (Prinicipat d’Andorra)