St. George and the Dragon (any 1533)

(Damián Forment) Relleu en alabastre. Retaule major de la catedral d'Osca