Sant jordi i el drac (any 1460)

(Carlo Crivelli) Pintura a la tempera