Sant Jordi entre els pobres (any 1600)

(Escola Moldàva) Pintura al fresc del monestir sucevita de Moldàvia. Segons la tradició, Jordi, fill de pares cristians, va repartir la seva riquesa entre el pobres i alliberà els esclaus