Sant Jordi combatent al drac (any 1551)

(Anónim)

Relleu de la façana de San Giorgio de la Schiavoni, Venecia