Sant Jordi cavaller (any 1500)

(Hans Memling) Sant Jordi cavaller, amb la llança i el drac ja vençut, apareix com a protector de la noblesa. Si atroba actualment l´obra a l´Alte Pinakothek, Munich