Sant Jordi (any 2006)

(Elena Kudryashova ) Oli sobre tela: 162 x 130 cm