Sant Jordi (any 1983)

(Miguel A. Sayrach) Pintura al oli. Obra que representa a Sant Jordi enarbolant la senyera de les quatre barres