Sant Jordi (qualquer 1975)

(Frederic Marès) Esculptura realitzada en bronze, que presidix el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya, Barcelona