Sant Jordi (alguna 1975)

(Frederic Marès) Escultura realizada en bronce, que preside el Salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Cataluña, Barcelona